STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Xplosion+ được sử dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng của bệnh tim thiếu máu cục bộ do những tổn thương mạch vành mới hoặc do tái hẹp và được dùng để mở rộng lòng động mạch vành (theo từng giai đoạn của từng trường hợp điều trị). Hệ thống stent được chỉ định điều trị cho những trường hợp tắc cấp hoặc nghi ngờ tắc ở những bệnh nhân không phù hợp với thủ thuật can thiệp bằng bóng nong. Đường kính của hệ thống stent mạch vành phủ thuốc sirolimus Xplosion+ được chọn nên tương ứng với đường kính mạch tham chiếu, chiều dài stent đảm bảo bao phủ toàn bộ tổn thương. Quy tắc 8 và 13 - Phần II - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D