STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi tai mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục TONGLU YOUSHI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Soi tai mũi họng Quy tắc 4 mục A phần II thông tư 05/2022 TT-BYT TTBYT Loại A