STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Asan Easy Test RSV AM9570-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 3 Xét nghiệm kháng nguyên virus hợp bào hô hấp TTBYT Loại C
2 Asan Easy Test Strep A AM9490-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 3 Xét nghiệm kháng nguyên nhóm Streptococcus A TTBYT Loại C
3 Asan Easy Test Adeno AM9560-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 3 Xét nghiệm kháng nguyên Adenovirus TTBYT Loại C
4 Asan Easy Test H.pylori Ag AM5410-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 6 Xét nghiệm kháng nguyên H.pylori TTBYT Loại B
5 Asan Easy Test Hcg AM5200-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 3 Xét nghiệm hormone hCG TTBYT Loại C
6 Asan Easy Test Cardiac Combo AM9520-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 3 Xét nghiệm 3 chỉ dấu bệnh tim mạch (cTnl, CK-MB, Myo) TTBYT Loại C
7 Asan Helicobacter Test AM5650-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 6 Xét nghiệm enzyme urease phát hiện Helicobacter bằng sinh thiết TTBYT Loại B
8 Asan Easy Test Malaria Pf/Pv Strip AM9410-K Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Asan Pharmaceuticals Co., Ltd Quy tắc 3 Xét nghiệm phân biệt kháng nguyên chủng P.vivax, Pf-pLDH/Pan-pLDH TTBYT Loại C