STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sterilized Osaki Styptic Cotton Flat shape (Bông cầm máu tiệt trùng Osaki, dạng dẹt) 3925 Osaki Medical Corporation Osaki Medical Corporation Được dùng để cầm máu tại vị trí đặt ống thông của đùi hoặc cẳng tay (động mạch hướng tâm) khi kết thúc chụp mạch hoặc các thủ thuật chẩn đoán khác; cầm máu sau các ca chạy thận nhân tạo "- Quy tắc 1/ (Phần II) Phân loại nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (theo Thông tư 05/2022/TT-BYT)" TTBYT Loại A