STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ lấy sỏi ống mềm Ureteral Access Sheath (DRQ) (10/12Fr, 11/13Fr, 12/14Fr, 13/15Fr, 14/16Fr, 15/17Fr, 16/18Fr) Stone Retrieval Basket (QSL) (1.7Fr, 1. 8Fr, 2. 2Fr, 2. 4Fr, 2.8Fr, 3.0Fr, 3.2Fr, 4.0Fr, 4.5Fr) Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd Dùng trong khoa tiết niệu, nội soi bắt sỏi, lấy sỏi ra ngoài cơ thể. ( không dùng trong tán sỏi qua da ) Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B