STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng điện thủy lực và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Medical Illumination International, Mỹ Dùng trong phòng mổ Quy tắc 12 phần II TTBYT Loại A
2 Đèn mổ treo trần hai nhánh và phụ kiện đi kèm Nuvo Vu Series: NVSD3D3 Medical Illumination International, Mỹ Medical Illumination International, Mỹ Dùng trong phòng mổ Quy tắc 10 phần II TTBYT Loại A
3 Kính hiển vi hai cánh và và phụ kiện đi kèm CXL LABO AMERICA ., INC LABO AMERICA ., INC Sử dụng khám ban đầu, khám cấu trúc mắt của bệnh nhân Quy tắc 12 phần II TTBYT Loại A
4 Kính hiển vi khám mắt và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục LABO AMERICA ., INC Sử dụng khám ban đầu, khám cấu trúc mắt của bệnh nhân Quy tắc 12 phần II TTBYT Loại A