STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản cực trung tính dùng nhiều lần cho dao mổ điện Theo phụ lục Theo phụ lục Baisheng Medical Co., Ltd. dùng để phẫu thuật cho bệnh nhân bằng dao mổ điện Quy tắc 9.2, phần II, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C