STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng Vết Mổ LEUKOMED T PLUS/72382-01; 72382-03 BSN Medical GmbH BSN Medical GmbH Sử dụng dùng cho các vết mổ. Chăm sóc phẫu thuật và chấn thương, vết thương cần chống nước và vi khuẩn xâm nhập. Vết thương cấp tính: bỏng, trầy xước… Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B