STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết dùng cho máy Medismart @ Sapphire (Plus) MS 410-010 Lobeck Medical AG Lobeck Medical AG Que đường huyết là phụ kiện hoạt động đồng bộ với máy đo đường huyết giúp xác định tổng lượng đường trong máu Qui tắc 4, phần III, Phụ Lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C