STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực RION AA-M1C1 RION CO., LTD- NHẬT BẢN RION CO., LTD- NHẬT BẢN Dùng kiểm tra chức năng tai 10 mục 2c TTBYT Loại B
2 Máy đo nhĩ lượng RS-H1 RION CO., LTD- NHẬT BẢN RION CO., LTD- NHẬT BẢN Dùng kiểm tra chức năng tai 10 mục 2c TTBYT Loại B
3 Máy đo chức năng vòi nhĩ JK-05A RION CO., LTD- NHẬT BẢN RION CO., LTD- NHẬT BẢN Dùng kiểm tra chức năng tai 10 mục 2c TTBYT Loại B
4 Máy đo thính lực trẻ sơ sinh ER-60 RION CO., LTD- NHẬT BẢN RION CO., LTD- NHẬT BẢN Dùng kiểm tra chức năng tai 10 mục 2c TTBYT Loại B