STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que phẫu tích đơn cực dùng cho thuật nội soi ổ bụng, các loại, các cỡ. Theo phụ lục Theo phụ lục Maxer Endoscopy GmbH Dùng để cắt đốt, cầm máu, bóc tách mô, trong phẫu thuật nội soi ổ bụng Quy tắc 9, Mục C, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT BYT TTBYT Loại C