STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cắt trong phẫu thuật nội soi ổ bụng-phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Tay cắt chủ động sử dụng trong các thủ thuật cắt đoạn và bóc nhân nội soi ổ bụng – phụ khoa. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B