STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm nhựa nha khoa Gutta Percha Points Pearl Dent – Việt Nam Pearl Dent – Việt Nam Làm đầy kênh răng trong việc điều trị kênh răng 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Tăm giấy nha khoa Absorbent Paper Points Pearl Dent – Việt Nam Pearl Dent – Việt Nam làm khô sạch ống tủy được dùng trong quá trình điều trị kênh răng 8 mục 1 TTBYT Loại B
3 Kim nha khoa dùng 1 lần Disposable Dental Needles Pearl Dent – Việt Nam Pearl Dent – Việt Nam Kim tiêm nha khoa khử trùng đơn dụng được thiết kế để tiêm gây tê cục bộ và được sử dụng với các loại thuốc khác khi được kết hợp với ống tiêm 6 TTBYT Loại B