STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cá nhân BCNGM; GT100-100; GT100-110 NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dùng để bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy xước Quy tắc 1, phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A