STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe y khoa Littmann Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Health Care, 3M Center Ống nghe y khoa Littmann được sử dụng cho mục đích chẩn đoán. Ống nghe được dùng như là thính chẩn nhờ vào việc nghe âm thanh tim, phổi và các cơ quan khác của cơ thể. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A