STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - MC2™ Two Stage Venous Cannulae Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Tiếp cận tim, dẫn truyền máu tĩnh mạch trong quá trình phẫu thuật tim mạch Quy tắc 6, 7 – Phần II - Phụ lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D