STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy CareLink™ Programmer Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc phân tích hiệu suất tạo nhịp và cảm biến của hệ thống dây dẫn tạo nhịp trong quá trình cấy ghép thiết bị quản lý rối loạn nhịp tim. Mục 4- Quy tắc 8 - Phần II- Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D