STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt bao quy đầu 36mm; 30mm; 26mm; 21mm; 18mm; 15mm; 12mm; Jiangxi Langhe Medical Instrument Co.,Ltd Jiangxi Langhe Medical Instrument Co.,Ltd Được sử dụng cho việc cắt bao quy đầu nam giới. Sản phẩm vô trùng và sử dụng một lần Quy tắc 11 TTBYT Loại B