STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích và phụ kiện (Extracorporeal Shockware Lithotripter) Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Hyde Medical Co.,Ltd Dùng để biến chuyển dòng điện cho phù hợp với nguồn điện sử dụng máy Quy tắc 9 TTBYT Loại C