STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thao tác IVF Theo phụ lục Theo phụ lục Esco Medical Technologies, Ltd Dùng để quan sát sự phát triển của phôi trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A