STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm đệm lót All-mat 4242 Osaki Medical Corporation Osaki Medical Corporation Được dùng để lót dưới mông sản phụ, giúp thấm hút dịch và máu "- Quy tắc 4/ (Phần II) Phân loại nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (theo Thông tư 05/2022/TT-BYT)" TTBYT Loại A