STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy cắt máu tự động CUT 5062; CUT 6062 SLEE medical GmbH SLEE medical GmbH Sử dụng để cắt mô đã đúc paraffin Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Máy đổ khuôn mẫu tự động MPS/P1 SLEE medical GmbH SLEE medical GmbH Dùng nhúng, đúc các mô, tế bào bệnh phẩm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Máy xử lý mẫu tự động MTP SLEE medical GmbH SLEE medical GmbH Khử nước, nhúng và cố định mẫu mô học Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Máy nhuộm mô tự động MSM/24 SLEE medical GmbH SLEE medical GmbH Dùng nhuộm mô và tế bào xét nghiệm giải phẫu bệnh Quy tắc 5 TTBYT Loại A