STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Dùng hỗ trợ bệnh nhân di chuyển QT4, mục A, Phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A