STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định xương hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng hàm mặt Quy tắc 8, phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C