STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Được dùng cho các thủ thuật tim và mạch máu. Nó được thiết kế nhằm truyền thuốc cản quang, các dây dẫn và các thuốc điều trị đến vị trí đã chọn trong hệ mạch máu. Sản phẩm có cấu hình khác nhau được thiết kế để sử dụng ở những động mạch từ những vị trí tiếp cận như động mạch quay, cánh tay và đùi. Phụ lục I, phần IIB, QT6/7, Mục 6, Thông tư số 05/2022/TTBYT TTBYT Loại D