STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent nhựa đường mật Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Stent đường mật được chỉ định để sử dụng trong điều trị hẹp đường mật. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C