STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo ngưng tập tiểu cầu Glass tubes + Agitators/86921 SD Innovation SAS SD Innovation SAS Được chỉ định dùng với thiết bị Platetet Aggregometers TA-8V & TA-4V cho việc đo và đánh giá chức năng tiểu cầu trong các mẫu huyết tương giàu tiểu cầu chứa citrate. Quy tắc 5, phần III, mục 1, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại A