STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TPUC3/05171954190 Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B