STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ DxM 1096 MicroScan WalkAway/B1018-496 Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter, Inc. Thiết bị MicroScan WalkAway được thiết kế để sử dụng với hệ thống quản lý dữ liệu MicroScan như là các công cụ chẩn đoán để định danh (ID) vi sinh vật và xác định kiểu nhạy cảm với chất kháng sinh (AST) của những vi sinh vật phân lập từ các mẫu xét nghiệm lâm sàng. Thiết bị này sẽ do nhân viên phòng xét nghiệm được đào tạo sử dụng. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B