STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo loãng xương bằng tia X Dexino; Supra Elite J-One Medical System Co., Ltd J-One Medical System Co., Ltd, Đo mật độ xương toàn thân cho bệnh nhân Phụ lục I, phần II, quy tắc 10, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C