STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập mở rộng, gập bên khớp đốt sống cổ G140 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN cổ Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Thiết bị tập mở rộng nhóm cơ vùng hông G260 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN cơ vùng hông Quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Thiết bị tập ép/đẩy chân G220 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập chân Quy tắc 12 TTBYT Loại A
4 Thiết bị tập ép đẩy ngực và gập duỗi bả vai G510 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN vai Quy tắc 12 TTBYT Loại A
5 Thiết bị tập kéo tay xuống bên G420 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN chi trên Quy tắc 12 TTBYT Loại A
6 Thiết bị tập xoay ngoài lồi cầu khớp vai G660 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN khớp vai Quy tắc 12 TTBYT Loại A
7 Thiết bị tập xoay trong dành cho khớp vai G640 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN khớp vai Quy tắc 12 TTBYT Loại A
8 Thiết bị tập gập duỗi khớp gối G300 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/PHCN cơ đùi sau Quy tắc 12 TTBYT Loại A
9 Thiết bị gập duỗi khớp vai G460 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN khớp vai Quy tắc 12 TTBYT Loại A
10 Thiết bị tập ép/ đẩy chân đa năng G210 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập chân đa năng Quy tắc 12 TTBYT Loại A
11 Thiết bị tập mở khép vùng hông G320 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN vùng hông Quy tắc 12 TTBYT Loại A
12 Thiết bị tập cơ vùng hông G310 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN cơ vùng hông Quy tắc 12 TTBYT Loại A
13 Thiết bị tập gập duỗi khớp gối G200 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN khớp gối Quy tắc 12 TTBYT Loại A
14 Thiết bị tập vùng cơ thắt lưng và cơ ngực G110 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN vùng cơ thắt lưng và cơ ngực Quy tắc 12 TTBYT Loại A
15 Thiết bị tập xoay vùng cột sống thắt lưng/ ngực G120 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN vùng cột sống, thắt lưng/ ngực Quy tắc 12 TTBYT Loại A
16 Thiết bị tập gập duỗi cơ vùng thắt lưng, ngực G130 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN cơ vùng thắt lưng, ngực Quy tắc 12 TTBYT Loại A
17 Thiết bị tập gập bên cơ vùng ngực và thắt lưng G150 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN cơ vùng ngực và thắt lưng Quy tắc 12 TTBYT Loại A
18 Thiết bị tập xoay nhóm cơ vùng cổ G160 David Health Solutions Ltd David Health Solutions Ltd Tập/ PHCN nhóm cơ vùng cổ Quy tắc 12 TTBYT Loại A