STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể HBcAb trong huyết thanh hoặc huyết tương khay thử/THCB00AM CN Công ty CP SXKD sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ Công ty CP SXKD sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ Quick Test HBcAb là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể HBcAb trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B