STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy lắc tiểu cầu Theo phụ lục Theo phụ lục Helmer Inc Dùng để lắc tiểu cầu trong quá trình bảo quản tiểu cầu QT2 - Phần II - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ bảo quản tiểu cầu Theo phụ lục Theo phụ lục Helmer Inc Dùng để bảo quản tiểu cầu. QT2/ Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TBYT Loại B