STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh y tế dùng trong ngành dược Tủ lạnh y tế dùng trong ngành dược B Medical Systems S.a.r.l, Luxembourg B Medical Systems S.a.r.l, Luxembourg Dùng cho việc lưu trữ an toàn dược phẩm, thuốc, vacxin... Quy tắc 12 TTBYT Loại A