STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện KL-D.III; DL.C-I Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd Sử dụng để tạo tư thế thuận lợi cho bệnh nhân, hỗ trợ trong các hoạt động phẫu thuật Quy tắc 12, phần II, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A