STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ chân răng, trụ phục hình, nắp đậy Theo phụ lục Theo phụ lục Medentika Sử dụng trong thay thế răng đã mất trong phẫu thuật Implant cấy ghép lâu dài trong cơ thể người Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C