STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Plasma (Beauty Monster- Hyper Monster) Không có Mediselor Co.Ltd- Hàn Quốc Ultra V Co., Ltd - Hàn Quốc Chăm sóc da, giảm nám 9 TTBYT Loại B