STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết dùng cho máy Medismart Sapphire (Plus) MS 460-010; MS 470-010 Lobeck Medical AG Lobeck Medical AG Sử dụng kết hợp với máy đo đường huyết cá nhân để đo đường huyết Quy tắc 4, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo đường huyết cá nhân Medismart Sapphire (Plus)/MS 410-010 Lobeck Medical AG Lobeck Medical AG Sử dụng để đo đường huyết Quy tắc 4, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C