STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Air shine Air shine DAOL MED Co., Ltd- Hàn Quốc Ultra V Co., Ltd - Hàn Quốc Hỗ trợ và thực hiện việc tiêm 11 TTBYT Loại C