STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhựa nha khoa Biotone DENKEN- HIGHDENTAL Co.,Ltd DENKEN- HIGHDENTAL Co.,Ltd Sử dụng sản xuất nền hàm giả tháo lắp Quy tắc 5 - Phần II, Phụ lục I - TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B