STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định hCG trong nước tiểu Que thử/THCG25AM CN Công ty CP SXKD sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ Que thử thai AmviStrip là dụng cụ phát hiện nồng độ hCG trong mẫu nước tiểu ở người .Giúp cho việc chẩn đoán phát hiện thai sớm. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B