STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Arthrocare Corporation Sử dụng để loại bỏ các mô cơ trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 9, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C