STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Hunan Mindray Medical Technology Co.,Ltd Thiết bị này được sử dụng cùng với hoá chất tương thích để định danh và / hoặc kiểm tra tính nhạy cảm của vi sinh vật phân lập lâm sàng. Các vi sinh vật truyền nhiễm và / hoặc gây bệnh được phân lập từ các mẫu sinh học như máu, nước tiểu, dịch não tủy, nước bọt hoặc phân. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B