STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ phục hình các loại, vít phủ, nắp trụ và bộ phẫu thuật trụ phục hình implant Theo phụ lục Theo phụ lục Cortex Dental Implants Industries Ltd. Cấy ghép trụ phục hình implant trong nha khoa Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B