STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ổ khí y tế treo trần Theo phụ lục Theo phụ lục BeaconMedaes Ltd Ổ khí y tế treo trần dùng để lấy khí từ hệ thống khí cấp cho các thiết bị khác Quy tắc 02, Phần II, Phụ lục 01 Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B