STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông nâng tách mô trong phẫu thuật nội soi Dr. HUBY micro Sanyo Co.,LTD Nhật Bản Sanyo Co.,LTD Nhật Bản Dùng trong phẫu thuật nội soi để nâng và bóc tách mô mềm Theo quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B