STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi trực tràng ES-530WE FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Sano Office FUJIFILM Corporation Ống nội soi trực tràng ES-530WE sử dụng để quan sát, chẩn đoán và điều trị bằng nội soi trực tràng và đại tràng tại các cơ sở điều trị y tế dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của các bác sĩ và nhân viên y tế. Quy tắc 5, và quy tắc 10, phần II của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B