STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi tán sỏi thận qua da PCNL NPS-LM; NPS-LL/NPS-LM; NPS-LL EMOS Technology GmbH EMOS Technology GmbH Dùng để quan sát và truyền hình ảnh trong nội soi lên màn hình thông qua hệ thống camera Quy tắc 9, Quy tắc 10 Mục C, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT BYT TTBYT Loại B