STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe y khoa CK-649; CK-S601PF; CK-601P; CK-M601P; CK-601DPF; CK-M615PF Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd/ Taiwan, China Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd/ Taiwan, China Dùng hỗ trợ khám bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy đo huyết áp cơ Spirit/CK-111 Spirit/CK-110 Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd/ Taiwan, China Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd/ Taiwan, China Thiết bị được thiết kế cho việc theo dõi huyết áp tại các cơ sở y tế, bệnh viện và dùng tại nhà. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A