STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde foley (ống thông tiểu) các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Guangdong Baihe Medical Technology Co; Ltd dùng để thông tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại B